Informace k ceně vstupného do kina

Protože se na stránkách ČSÚ nalezly dva rozdílné údaje průměrné ceny vstupenky do kina v roce 1989 – 10 Kčs a 5 Kčs – poslal jsem dotaz na ČSÚ se žádostí o vysvělení tak diametrálně odlišných údajů. Zde je odpověď:


Dobrý den,

omlouváme se, máte pravdu, že na našich stránkách publikujeme dva různé údaje ohledně průměrné ceny vstupenky do kina v roce 1989. Jsme rádi, že jste nás na to upozornil a toto nedopatření napravíme.

Zjišťovala jsem, jak k této nekonzistenci dat došlo a zde je vysvětlení. Oba údaje totiž pocházejí z různých zdrojů a byla zjištěna rozdílnou metodikou. Zpráva na stránce http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/filmova_produkce_v_cr_v_roce_2009 čerpá z údajů Unie filmových distributorů a čísla v ní publikovaná pocházejí z jejich tabulek, ve zprávě je i odkaz na jejich stránky. Jelikož se nejedná o data pocházející z našeho úřadu, nemohu vám více říci o jejich metodice. Ale na této stránce si i nyní můžete ověřit, že tam jako cenu vstupenky uvádějí v roce 1989: 6,90 Kč. http://www.ufd.cz/prehledy-statistiky

Data v aplikaci Kolik jsem si mohl koupit? (http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/mzdy_1985_) pocházejí z ČSÚ a získávají se následujícím způsobem: každý měsíc obcházejí naše tazatelky vybraný vzorek kin po celé ČR a zjišťují cenu vstupenky (průměrná cena vstupenky do 10. řady z celovečerních filmů promítaných v daném měsíci), kina jsou ve všech krajích a průměrná cena vstupenky se vztahuje na počet obyvatel v daném kraji. Jedná se tedy o výběrové šetření (nejsou dotazována všechna kina, vybírají se ta nejvíce navštěvovaná v dané oblasti). Touto metodou byla zjištěna průměrná cena vstupenky v roce 1989: 10 Kč.

Nemohu tedy říci, že některý z údajů je "správný" a jiný "špatný", rozdíl je způsoben jinou metodikou.

Každopádně ještě jednou děkuji za vaše upozornění a přeji příjemný den,

s pozdravem

Ing. Petra Grabačová
oddělení internetu
Český statistický úřad


Tolik tedy k oné odlišné průměrné ceně vstupenky do kina. A je to současně i vysvětlení, proč na tomto webu některé údaje stále chybí – i když jsou třeba k nalezení data za rok 1989. Klíčové je zde právě to odlišná metodika. Ač lze nalézt třeba samotné údaje za rok 1989 (např. průměrnou cenu nájmů) a v jiném zdroji zase podobný údaj aktuální, nelze takové údaje postavit vedle sebe – alespoň bez důkladné znalosti problematiky a profesionální schopnosti posoudit, zda a do jaké míry jsou ony dvě různé metriky a metodiky výpočtu srovnatelné. Jen když budeme mít oba údaje z téhož zdroje, zpracované stejnou metodikou, můžeme je jednoduše porovnávat.


Petr Staníček | zakomunistu.cz